Sárosi Bálint 2008-ban megjelent kötetében (A hangszeres magyar népzenei hagyomány) a periodizált ütempárok, motívumpárok, sorpárok, strófák, jellemző ritmusképletek elemzésére alapozva régi és új réteget különböztet meg. A régi réteget dudás hagyománynak, az újat a hegedűn játszott verbunkos dallamok nagy mennyiségére tekintettel verbunkoshagyománynak nevezi. A régi és új réteg között széles átmeneti sáv van, pontos határvonalat húzni nem lehet. Megállapítja, hogy „az írástalan zenei hagyomány éppen a tánczene – benne nem csekély arányban az ütempáros dallamok – révén szűrődött át magasabb társadalmi rétegek divatos zenéjébe.”[i] A virtuóz hegedűjátékhoz alkalmazott periodizált ütempáros tánczenére példaként többek között Haydn zenéjét említi, amelyben, és nem csak a magyaros, cigányos (ongarese, zingarese) elnevezésűekben, a bécsi klasszikus stílustól amúgy sem idegen közjátékszerű részek vannak. A magyar hagyományban a dudazenéből eredeztetett közjátékokat, cifrázatnak, cifrának is nevezik. Ezek 16-od mozgású figurációk, általában, ahogy a dudán játszott közjátékokról már Bartók is megállapította, váltakozva a domináns és tonika hangzatot írják körbe. Ütem-, illetve motívumpárosság nagy számban jellemzi a XVI–XVIII. században lejegyzett dallamokat, és gyakran fordul elő a verbunkos anyagban. A hangszeres tánczenék másik meghatározó jellemzője a periódusnak is nevezhető sorpár, amelyben az első sor nyit, a második zár. Azonos sorokból álló nyitó-záró formula a középkori nyugat-európai táncok zenéjében is elterjedt volt.

A szűkebb értelemben vett népi, vagy falusi tánczenét régi és új rétegével egyetemben, valamint a XVIII. század második felének összefoglaló névvel verbunkosnak nevezett stilizált, magyaros tánczenei repertoárját tekinthetjük a style hongrois zenei alapjának, a stílus generatív magjának. Erre épült rá a XIX. század első évtizedétől kezdve a magyaros tánczenei stílusban fogant művek, a verbunkosok, általában lassú és gyors (lassú–friss) táncpárok gazdag termése, valamint fokozatosan növekvő mértékben az énekelhető népies műzene, a nótaműfaja, és velük szoros összefüggésben az egyre inkább városinak nevezhető cigányzenélés. A magyar paraszti társadalom attól függően, hogy mennyire zárt, a városi hatásoknak kevésbé kitett közösségekben élt, továbbra is használta a korábbi tánczenei stílust, amely a 20. századi népzenei gyűjtések alapján többnyire XVIII. századi gyakorlatra vezethető vissza. A hegedűjátékban, a használt dallamokban, a kíséretben a magyar nyelvterületen a történeti fejlődésnek szinte minden lenyomata megfigyelhető. Különböző korszakok stílusjellegzetességei élnek együtt, egymással tökéletesen összecsiszolódva. Ettől függetlenül a XIX. század a maga szélesebb körű és gyorsabb információcseréjével (pl.: népszínművek, kottakiadás, cigányzenészek utazásai, újságok stb.) megteremtette a maga korszerű, az egész nemzet közössége által magáénak érzett táncot, a csárdást, amelyet most már nemcsak a férfiak táncolhattak szólóban, mint a verbunkost, hanem páros táncként a hölgyek is aktív részesei lettek úgy. hogy a férfiaknak továbbra is lehetőséget adott szólista megnyilvánulásokra. A minden társadalmi réteg körében hamar népszerűvé lassú és gyors csárdással szinte párhuzamosan kezdett el terjedni a magyar népzenének a Bartók által új stílusúnak mondott rétege, a maga architektonikus forma- és ritmusképleteivel. Az új stílusú dallamok tökéletesen megfeleltek a romantika korszellemének, esztétikájának.

[i] Sárosi Bálint: A hangszeres magyar népzenei hagyomány. Balassi kiadó, Budapest 2008, 61.

 

 

 
Azonosító Leírás Gyűjtés ideje Gyűjtő(k) Előadók Lejátszás
Gr_149Aa Huszárverbunk (Balassagyarmat) 1950.05.08. Kodály Zoltán;Lajtha László;Rajeczky Benjamin Baranyi Dezső prím; Bandri Antal tercprím; Baranyi Béla brácsa; Jónás Ferenc bőgő; Berki Sándor cimbalom
Gr_150Aa Verbunk (Balassagyarmat) 1951.05.08 Kodály Zoltán;Lajtha László;Rajeczky Benjamin Baranyi Dezső prím; Bandri Antal tercprím; Baranyi Béla brácsa; Jónás Ferenc bőgő; Berki Sándor cimbalom
Gr_162Aa Verbunk (Sopron) 1952.09.16 Kodály Zoltán;Lajtha László;Rajeczky Benjamin Tendl Pál cimbalom; Tendl Vilmos prím; Tendl József cselló; Horváth János kontra
Gr_177Ba Verbunk – Tyukodi (Sopron) 1953.04.21 Lajtha László;Rajeczky Benjamin Tendl Pál cimbalom; Tendl Vilmos prím; Tendl József cselló
M4270_02 Kapuvári verbunk (Kapuvár) 1981.07.24. Csapó Károly;Martin György;Németh István;Pálfy Gyula Csonka Gyula és zenekara
ZTI_AP_03204f Silladri (Istensegíts) 1959.04.06. Kiss Lajos Gáspár János prím
ZTI_AP_04733d Magyar verbunk (Selymesilosva) 1963.04.13. Sztanó Pál;Víg Rudolf Lakatos Miklós prím; Varga Károly segédprím; Berki Mircea kontra; Varga Károly id. brácsa; Varga József bőgő
ZTI_AP_05911c Verbunk (Kürt) 1963.11.14. Sárosi Bálint Anyalai Sándor „Pepes” prím; Pepes Ferenc segédprím; Gáspár Ödön segédprím; Farkas Jenő tercprím; Pepes János kontra; Sárközi János brácsa; Szolcsányi Salamon bőgő; Gyurics Béla cimbalom
ZTI_AP_06235d Ritka magyar – Gábor Ignácé (Magyarpalatka) 1963.11.02. Andrásfalvy Bertalan;Kallós Zoltán Kodoba Ignác prím; Mácsinga Ignác prím; Mácsinga Adalbert brácsa; Moldován István bőgő
ZTI_AP_06589g Legényes (Kispetri) 1967.10.16 Martin György;Csenki Imre Ötvös József; Ötvös Berci; Ötvös Albert; Zágon János; László Sándor
ZTI_AP_06596c Legényes (Bánffyhunyad) 1967.10.19. Csenki Imre;Martin György;Sztanó Pál Varga Ferenc „Csipás” prím; Zágor Aladár másodprím; Bunyi József kontra; Lőrinc Albert kontra; Ötvös József cselló
ZTI_AP_06603c Ritka magyar – Kelemen Györgyé (Ördöngösfüzes) 1967.10.21. Kallós Zoltán;Sztanó Pál Mezei Ferenc prím; Mezei Dénes prím; Mezei György brácsa; Mezei János bőgő
ZTI_AP_06636a Kun verbunk (Kunszentmiklós) 1968.08.20. Martin György;Sárosi Bálint;Sztanó Pál Rupa Zoltán prím; Baják József segégprím; Fóris Ferenc brácsa; Horvát József kontra; Bódi András bőgő
ZTI_AP_06910m Magyar verbunk (Szatmárököritó) 1968.10.13 Halmos István;Martin György;Pesovár Ferenc;Sárosi Bálint;Sztanó Pál;Víg Rudolf Varga Ferenc prím (Győrtelek); Ámik Ferenc prím; Varga Béla cimbalom; Varga István; Lakatos Géza bőgő; Mona Árpád
ZTI_AP_06937j Sűrű tempó (Szék) 1969.05.28. Kallós Zoltán;Martin György;Sztanó Pál Ádám István „Icsán” prím; Ádám István kontra; Ádám Sándor bőgő
ZTI_AP_06937k Ritka tempó (Szék) 1969.05.28. Kallós Zoltán;Martin György;Sztanó Pál Ádám István „Icsán” prím; Ádám István kontra; Ádám Sándor bőgő
ZTI_AP_07500e Magyaros (Magyarkirályfalva) 1971.05.14. Sárosi Bálint Lukács József prím; Lukács Lajos brácsa; Lukács Ödön bőgő
ZTI_AP_07506ab Ritka és sűrű magyar (Ördöngösfüzes) 1969.03.16. Kallós Zoltán;Martin György Mezei Károly prím;Mezei Nelu prím;Mezei Vasil kontra;Lakatos Vasil bőgő
ZTI_AP_07655c Legényes (Türe) 1969.06.01. Kallós Zoltán;Martin György;Sztanó Pál;Adrian Vicol;Emil Petrutiu Nunika Miklós „Hitler” prím; Cilika János prím; Antal Ferenc Árus prím; ismeretlen gyerővásárhelyi brácsás; ismeretlen gyerővásárhelyi bőgős
ZTI_AP_07704b Figurázó (Szilágysámson) 1969.06.18. Almási István;Martin György Varga Miklós „Csillag” prím; Szilágyi Géza brácsa
ZTI_AP_08180abc Ritka és sűrű magyar (Ördöngösfüzes) 1966 Kallós Zoltán Mezei Ferenc prím;Mezei Dénes prím;Mezei György kontra;Mezei János bőgő
ZTI_AP_08208g Kis Ferenc „Bika” ritka magyarja (Mezőkeszü) 1966 Kallós Zoltán Tóbiás József prím; Ion Tibi Tódor kontra Mocs;… Corobeanu bőgő
ZTI_AP_08996e Csűrdöngölő – Az én csizmám disznóbőr (Homoródalmás) 1974.02.23. Miháltz Gábor;Sárosi Bálint;Tari Lujza Gergely József prím; Tutuj Gyula klarinét; Gergely András harmonika; Nán Dénes bőgő
ZTI_AP_09984f Selyöm csárdás (Foktő) 1961.04.01. Berkes Eszter;Borbély Jolán;Martin György Zsiga Gyula prím; Zsiga János kontra; Zsiga Dezső bőgő
ZTI_AP_10160c Verbunk (Méra) 1972.12.24. Kallós Zoltán;Sebő Ferenc Antal Ferenc „Árus” prím; Toni Rudolf kontra; Antal Ferenc „Árus” ifj. bőgő
ZTI_AP_10475d Verbunk (Szádvárborsa-Szilice) 1969.07.20. Quittner János;Sárközi Csilla Kristóf János „Tibori” prím; Figur János kontra
ZTI_AP_13410f Székely verbunk (Ádámos) 1976.05. Kallós Zoltán Kozák József prím; Jónás István brácsa; Vörös Didi István bőgő
ZTI_AP_13498g Bertóké verbunk és frisse (Jóka) 1984.07.21. Halmos István;Németh István;Pálfy Gyula;Szakál Julianna Tamkó Péter „Pélé” és zenekara
ZTI_AP_14613a_b Verbunk (Magyarpéterlaka) 1982.10.16. Dövényi Péter;Könczei Árpád;Petrovics Tamás;Sipos János;Vavrinecz András Csiszár Aladár prím; Buta József  Szép cimbalom; Ponci Gyula brácsa; Fülöp János bőgő
ZTI_AP_15853d Válaszúti ritka magyar (Bonchida) 1969.05.31. Kallós Zoltán;Martin György;Sztanó Pál;Adrian Vicol;Emil Petrutiu Bonc István “Puci” prím;Pusztai Endre prím;Pusztai Sándor “Szilaj” kontra;Ádám József brácsa;Lakatos Károly bőgő;Cankó Károly cimbalom
ZTI_AP_17756j Verbunk (Nagysajó) 1991.03.13 Virágvölgyi Márta;Halmos Béla;Vavrinecz András;Szöllősi Mihály;Németh István;Sztanó Pál Gáspár Béla prím; Kóczi Rudolf brácsa; Kóczi Kóroly bőgő
ZTI_AP_17973a Ritka magyar (Magyarnemegye) 1993.03.09 Konkoly Elemér;Németh István ismeretlen magyarnemegyei zenészek
ZTI_AP_17973b Ritka magyar (Magyarnemegye) 1993.03.09 Konkoly Elemér;Németh István ismeretlen magyarnemegyei zenészek
ZTI_AP_18129b Válaszúti ritka magyar (Bonchida) 1978.08.17. Kallós Zoltán Kolbász Béla prím;ifj. Kolbász Béla prím;Pusztai Endre prím;Berki Sándor kontra;Berki Ferenc bőgő;Czankó Károly cimbalom
ZTI_AP_18129c Kisiklódi ritka magyar (Bonchida) 1978.08.17. Kallós Zoltán Kolbász Béla prím; ifj. Kolbász Béla prím; Pusztai Endre prím; Berki Sándor kontra; Berki Ferenc bőgő; Czankó Károly cimbalom
ZTI_AP_18129f Válaszúti idős Bálint Jóska ritka magyarja (Bonchida) 1978.08.17. Kallós Zoltán Kolbász Béla prím; ifj. Kolbász Béla prím; Pusztai Endre prím; Berki Sándor kontra; Berki Ferenc bőgő; Czankó Károly cimbalom
ZTI_AP_18130c Ritka magyar (Bonchida) 1978.08.17. Kallós Zoltán Kolbász Béla prím; ifj. Kolbász Béla prím; Pusztai Endre prím; Berki Sándor kontra; Berki Ferenc bőgő; Czankó Károly cimbalom
ZTI_AP_18133b Bonchidai idős Máté Pista ritka magyarja (Bonchida) 1978.08.17. Kallós Zoltán Kolbász Béla prím; ifj. Kolbász Béla prím; Pusztai Endre prím; Berki Sándor kontra; Berki Ferenc bőgő; Czankó Károly cimbalom
ZTI_DAT_007_31 Sűrű verbunk (Csávás) 1992.10.01 Inagaki Norio Jámbor István prím; Mezei Ferenc brácsa; Csányi Mátyás bőgő